Publicerad 15 september 2010 Uppdaterad 15 september 2010

SKTF vill ha praktik för socionomstudenter

Flera av landets socionomutbildningar har fått skarp kritik och riskerar att förlora examensrätten. Nu kräver SKTF att regeringen initierar en totalöversyn av utbildningen.

Sanden börjar rinna ur timglaset för de sju lärosäten som förra året fick hård kritik av Högskoleverket. Senast den 15 december i år ska bristerna i socionomutbildningarna ha åtgärdats och redovisats. Annars riskerar Malmö högskola, Mittuniversitetet, Örebro universitet, Ersta Sköndal högskola, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Kristianstad och Linköpings universitet att mista examenstillstånden.

Socionomutbildningen ska vara en så kallad generalist­utbildning och nyutexaminerade socionomer ska kunna arbeta inom många olika verksamheter. Men enligt Högskoleverkets granskning tvingar vissa av utbildningarna in studenterna i specialisering med kunskapsluckor inom andra områden som följd. Dessutom kritiseras några utbildningar för otillräcklig lärarkompetens.

De kritiserade lärosätena har ännu inte hunnit presenterat några åtgärder, men Tomas Egelfelt, utredare på Högskoleverket och projektledare för utvärderingen, tror att lärosätena kommer att kunna rätta till bristerna.

– Våra krav är inte omöjliga att uppfylla. Bevisligen går det – det är bara att titta på de fyra utbildningar som klarar att hålla en mycket hög kvalitet, säger han, och syftar på universiteten i Umeå, Göteborg, Lund och Stockholm som fick goda betyg i granskningen.

Men SKTF menar att det inte räcker att lärosätena rättar sig efter Högskoleverkets kritik.

– Det behövs en mer grundlig översyn av socionomutbildningen. Bland annat måste man slå fast vad en generalist ska vara ur ett socionomperspektiv. Det behövs en djupare analys, säger Yvonne Ahlström, socialpolitiskt ansvarig på SKTF.

I dag finns socionomutbildning på 16 lärosäten i landet.

– Det är viktigt att utbildningen blir likvärdig, säger Yvonne Ahlström.

SKTF har gjort gemensam sak i frågan med Sveriges Kommuner och Landsting, Föreningen Sveriges socialchefer och Akademikerförbundet SSR. Tillsammans planerar man nu att uppvakta utbildningsdepartementet.

SKTF och de andra organisationerna efterlyser även en dialog med lärosätena om utvecklingen av socionomutbildningarna. Bland annat anser man att praktik bör bli ett obligatoriskt inslag i utbildningen.

– I dag är det ett jätteglapp mellan skolan och arbetsplatserna. Det är väldigt problematiskt att många nyutexaminerade inte är anställningsbara och klarar sitt jobb, säger Yvonne Ahlström.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE