Publicerad 18 december 2006 Uppdaterad 18 december 2006

SKTF stämmer Stockholms stad

SKTF-medlemmen sades upp från sin tjänst i Stockholm stad efter anklagelser om arbetsvägran och illojalitet mot arbetsgivaren. Nu stämmer SKTF kommunen inför Arbetsdomstolen och kräver ett skadestånd på 180 000 kronor.

Medlemmen har varit anställd i Stockholms stad sedan 1982. Under de senaste åren har han arbetat som fältassistent. I januari i år sades han upp av personliga skäl.


 


Som grund för uppsägningen angav arbetsgivaren arbetsvägran genom att inte delta i vissa möten samt obstruktion och illojalitet mot arbetsgivaren genom vissa uttalanden.


 


SKTF bestrider att medlemmen har gjort sig skyldig till anklagelserna. När det till exempel gäller mötena han var kallad till skulle han ha tvingats möta personer som han enligt socialtjänstlagen hade anmält till arbetsgivaren för misskötsamhet. Eftersom han kände sig hotad ville han inte delta i mötena. Enligt SKTF kan det inte ses som arbetsvägran och vara grund för uppsägning att utebli från dessa möten.


 


När det gäller illojalitet hänvisar arbetsgivaren till ett föredrag som medlemmen höll på sin fritid. Inte heller det är enligt SKTF grund för uppsägning eftersom medlemmen utnyttjade sin yttrandefrihet som han har rätt till enligt lagen.


 


SKTF yrkar i sin stämningsansökan att uppsägningen ska ogiltigförklaras. Förbundet kräver också skadestånd på sammanlagt 180 000 kronor för brott mot anställningsskyddslagen och kollektivavtalet.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE