Publicerad 22 maj 2007 Uppdaterad 23 maj 2007

SKTF stämmer behandlingshem på 180 000

En alkohol- och drogterapeut som jobbade på ett behandlingshem blev plötsligt avskedad efter anklagelser om arbetsvägran och illojal konkurrens. Men SKTF anser att beskyllningarna är felaktiga och att medlemmen ska få skadestånd för avskedandet.

SKTF-medlemmen anställdes på behandlingshemmet i slutet av augusti 2005. Knappt tre månader senare blev han plötsligt avskedad med omedelbar verkan. Arbetsgivaren hävdade att medlemmen uppträtt arrogant och hotfullt och att han vägrade ta order av sin nya arbetsledare vid ett möte. Han beskylldes också för att ha bedrivit konkurrerande verksamhet med sin arbetsgivare, tagit röntgenbilder från patienter samt ändrat i fastställda behandlingsscheman.


 


SKTF-medlemmen anser att samtliga beskyllningar är felaktiga. Han anser till exempel inte att han uppträtt hotfullt och vägrat utföra arbetsuppgifter i samband med det aktuella mötet. Däremot håller han med om att han hade synpunkter på sin nya arbetsledares erfarenhet och lämplighet.


 


SKTFs jurister har nu stämt bolaget till tingsrätten eftersom beskyllningarna inte räcker för att säga upp eller avskeda medlemmen. Därmed anser juristerna att arbetsgivaren brutit mot lagen om anställningsskydd, las.


 


SKTF yrkar på att medlemmen ska få ett skadestånd på 150 000 kronor för den kränkning som avskedet inneburit. SKTF kräver dessutom ytterligare ett skadestånd på 30 000 kronor, bland annat för att arbetsgivaren inte varslade medlemmen innan han avskedades.


 


SKTF anser också att bolaget ska betala drygt 18 000 kronor till medlemmen för utebliven lön och skolavgifter som arbetsgivaren lovat att betala.


 


Anledningen till att SKTF stämmer bolaget till tingsrätten i stället för Arbetsdomstolen är att bolaget inte har något kollektivavtal.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE