Publicerad 24 augusti 2006 Uppdaterad 24 augusti 2006

SKTF föreslår ny lag inom socialtjänsten

För att stärka det professionella sociala arbetet föreslår SKTF att en ny lag införs inom socialtjänsten – Lex Realia.


Tanken är att skapa en skyldighet för den enskilde socialarbetaren att uttrycka sin professionella bedömning – oavsett politisk majoritet och ekonomiska förutsättningar.


 


–Det är dags att fokusera på rätten att få göra ett professionellt arbete och en  professionell bedömning. Införs en sådan här lag blir ansvarsfördelningen mellan kommunpolitiker och socialarbetare rakare och tydligare. Yrkeskompetensen måste vara professionens ansvar, medan politikerna ska stå för resurstilldelning och övergripande mål, säger Yvonne Ahlström, ombudsman på SKTF.


 


Socialtjänsten har kritiserats hårt i medierna vid ett flertal tillfällen under senare år. Skulden har då ofta fallit på de anställda inom socialtjänsten, som påstås ha dåliga kunskaper om sina klienter och deras problem.


 


Det är en förklaring som Yvonne Ahlström inte tror på. Istället för att hela tiden hävda att det behövs mer kompetens, är det nödvändigt att socialarbetarna tillåts att använda den kompetens de redan besitter, menar hon.


 


–Många av de uppmärksamma fallen under senare år beror i själva verket på att den ansvarige socialarbetaren inte fått gehör i socialnämnden för sitt professionellt grundade förslag till insatser. Resultatet blir att det kvalificerade sociala arbetet devalveras, säger Yvonne Ahlström.


 


För att undvika det föreslås alltså införandet av Lex Realia, som SKTF vill benämna lagen. I alla beslut som rör en enskild medborgare ska socialarbetarens professionella bedömning tydligt kunna utläsas. Socialarbetaren bör även ha en skyldighet att anmäla ärendet för granskning om den politiska nivån fattar beslut som inte tar hänsyn till bedömningen.


 


–Det skulle gynna medborgarna som är i behov av hjälp, värna det professionella sociala arbetet och göra socialtjänsten bättre, säger Yvonne Ahlström.


 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE