Publicerad 7 november 2001 Uppdaterad 7 november 2001

SKTF överväger att lägga ner avdelningen på Birka Energi i Stockholm. Från att en gång i tiden ha varit över 1 000 medlemmar finns bara 120 kvar. Nu ska de kvarvarande själva besluta om de ska gå över till SIF eller om avdelningen ska finnas kvar.

Orsaken till den kraftiga minskningen av antalet medlemmar är att arbetsgivaren inte förhandlar med SKTF. När Birka Energi bildades 1998 genom en sammanslagning av Stockholm Energi och finskägda Gullspång gick det nya bolaget med i EFA, Energiföretagarnas arbetsgivareförening. Och eftersom EFA inte har något avtal med SKTF har medlemmarna successivt gått över till SIF i stället.


SKTFs avdelningsordförande Johnny Kullenberg säger att han länge påtalat att SKTF tappar medlemmar i energibolagen.


–Inom den här branschen går man allt mer över till EFA, och jag tycker att SKTF i rimlighetens namn borde skaffa sig ett avtal med EFA. Nu tvingas vi ju över till SIF, säger han.


Från att ha varit 1100 medlemmar finns det nu bara 120 kvar. Eftersom Johnny Kullenberg också representerar SIF har han hittills kunnat driva SKTF-medlemmarnas ärenden utan att arbetsgivaren reagerat. Men nu är det så få kvar att man måste ifrågasätta om det är någon mening med att ha kvar avdelningen.


I slutet av den här veckan ska de kvarvarande medlemmarna få en förfrågan om de vill gå över till SIF eller dubbelansluta sig. Blir det tillräckligt många som lämnar SKTF blir konsekvensen att avdelningen läggs ned.


I går tillkännagav också Stockholms stad att man säljer sin andel i Birka Energi för 14,5 miljarder kronor till den andra delägaren, finska Fortum.


Johnny Kullenberg tror att det kan vara positivt för de som jobbar på Birka Energi.


– Till skillnad mot Stockholms stad, som mer sett Birka som en lukrativ rörelse, är Fortum ett energiföretag som satsar. Många av våra medlemmar tror att det kommer att bli bättre när de tar över, säger han.


Huruvida det kan få några negativa konsekvenser för personalen, som till exempel rationaliseringar och nedskärningar, är alldeles för tidigt att sia om, menar Johnny Kullenberg. Tidigast i vår blir affären klar, förutsatt att den godkänns i fullmäktige och av EU-kommissionen. Än så länge finns bara en uppgörelse mellan Stockholms stad och Fortum.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE