Publicerad 2 juli 2009 Uppdaterad 2 juli 2009

SKTF anmäler bolag för dålig kartläggning

Borås Elnäts lönekartläggning har så stora brister att SKTF har anmält bolaget till Nämnden mot diskriminering. SKTF yrkar på att bolaget ska tvingas betala 500 000 kronor om man inte gör en ordentlig kartläggning.

SKTF anser att lönekartläggningen på Borås Elnät har stora brister på flera punkter. Till exempel menar facket att alla befattningar inte är värderade och grupperade med andra likvärdiga jobb vilket krävs för att avgöra om det finns osakliga löneskillnader på arbetsplatsen.

Inför årets löneöversyn försökte facket därför komma överens med bolagsledningen om att göra en ny kartläggning till kommande löneförhandlingar. Men enligt SKTF sade arbetsgivaren nej med argumentet att man tyckte att den nuvarande kartläggningen var tillräckligt bra. Bertil Thilander, affärsområdeschef på Borås Elnät, vill inte kommentera fallet.

­–Vi har inte några uppgifter att lämna överhuvudtaget i den här frågan nu, säger han.

SKTF har nu anmält Borås Elnät till Nämnden mot diskriminering och yrkar på att bolaget ska tvingas betala 500 000 kronor i böter om man inte gör en komplett lönekartläggning innan årsskiftet.

Alla arbetsgivare med fler än 25 anställda måste göra en lönekartläggning minst vart tredje år. Den ska innehålla en kartläggning av löneskillnader mellan kvinnor och män med lika och likvärdiga arbeten samt en analys av vad skillnaderna beror på. Den ska också innehålla en handlingsplan för hur arbetsgivaren ska komma till rätta med diskriminerande löneskillnader.

 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE