Publicerad 15 december 2009 Uppdaterad 15 december 2009

Skarp kritik mot sju socionomutbildningar

Högskoleverket riktar hård kritik mot sju av landets socionomutbildningar. Bristerna är så pass allvarliga att rätten att utfärda socionomexamen ifrågasätts.

Under 2009 har Högskoleverket granska alla 16 lärosäten som har socionomutbildning på programmet. Fyra utbildningar bedöms hålla mycket hög kvalitet. Det är socionomutbildningarna vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Umeå.

Vid Ersta Sköndal högskola, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Kristianstad, Linköpings universitet, Malmö högskola, Mittuniversitetet och Örebro universitet är bristerna så allvarliga att rätten att utfärda socionomexamen ifrågasätts.

Gemensamt för dessa utbildningar är brister i både bredd och djup i utbildningen och i några fall finns även brister i lärarkompetens. De sju kritiserade utbildningarna har ett år på sig att åtgärda bristerna.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE