Publicerad 24 juni 2010 Uppdaterad 24 juni 2010

Sifferlöst för SKTFare i kommunala bolag

SKTF och arbetsgivarorganisationen KFS är nu klara med årets avtalsförhandlingar. Löneavtalet är sifferlöst för samtliga cirka 8000 medlemmar, utom för 250 som arbetar vid Göteborgs spårvägar.

– SKTF har goda erfarenheter av sifferlösa avtal på KFS-området, säger ombudsman Mats Andersson som varit SKTFs man i förhandlingarna.

SKTFs medlemmar vid Göteborgs spårvägar får i genomsnitt löneökningar på 1,5 procent i år. Att de avviker från mängden genom att ha en procentsiffra i det centrala avtalet, förklaras med tradition. Förenklat hänger det samman med att avtalet ”egentligen” är ett Unionen-avtal under branschområde Trafik.

Men nästa år kan trafikavtalet komma att ändras så att även SKTFs medlemmar vid Göteborgs spårvägar får ett sifferlöst centralt avtal som utgångspunkt för de lokala förhandlingarna. Hur det blir är inte klart än.

Bland övriga delar i det nya avtalet kan nämnas att föräldrapenningtillägget utökas till att gälla i 150 dagar mot tidigare 120.

Vidare ska särskilda ersättningar (beredskap och ob) räknas upp med 3,5 procent andra avtalsåret, 2011.

Samtliga branschavtal är tvååriga och löneökningarna 2010 ska gälla från 1 april utom för branschområde energi där de gäller från 1 maj.  2011 års löneökningar ska räknas från 1 april för alla områden utom trafik där det fortfarande är osäkert hur det centrala löneavtalet kommer att se ut 2011.

Fotnot: KFS står för Kommunala Företagens Samorganisation. SKTF har avtal med KFS inom 13 branschområden: Anläggning, Energi, Fastighet och näringsliv,Konsult och service, Läns- och regionmuseer, Parkering, Renhållning, Trafik, Trafikhuvudmännen, Turism och fritid, Utbildning, VA, vård och omsorg. Cirka 8000 SKTF-medlemmar omfattas av avtalen.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE