Publicerad 24 maj 2010 Uppdaterad 25 maj 2010

Sifferlöst avtal för SKTFare i energibolag

SKTF och arbetsgivarorganisationen KFS har tecknat ett nytt löneavtal för medlemmar som jobbar i energibolagen. Precis som under den förra avtalsperioden är avtalet sifferlöst, det innehåller alltså inga procentsiffror om löneökningar.

–Vi tror att vi får ut mer med ett sifferlöst avtal på det här området. Erfarenheterna visar att medlemmarna har haft en bra löneutveckling de senaste åren. Dessutom finns det ett förtroende för den här arbetsgivarorganisationen, säger Mats Andersson, SKTFs ombudsman med ansvar för KFS-området.

Under de senaste tre åren med sifferlöst avtal har SKTF-medlemmarna på energibolagen fått löneökningar på nästan 14 procent.

Både löneavtalet och anställningsvillkoren för de 3 500 SKTF-medlemmarna som berörs är i stort sett oförändrade jämfört med det tidigare avtalet. Men en arbetsgrupp ska under avtalsperioden se över avtalet för att det ska bli tydligare.  ´

Förutom löneprocessen ska även frågor som kompetensutveckling, jämställdhet och mångfald, beredskap och jour, traktamenten och arbetstid vid tvåskift ses över.

Förutom energibolagen har SKTF avtal inom ytterligare tolv branscher med KFS, bland annat fastighet, trafik och renhållning. Totalt berörs omkring 8 000 SKTF-medlemmar. De avtalen beräknas bli klara i mitten eller slutet av juni.

Avtalet är tvåårigt med lönerevisioner 1 maj 2010 och 1 april 2011.

 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE