Publicerad 14 november 2001 Uppdaterad 14 november 2001

I takt med att kommunala energiföretag säljs tappar SKTF medlemmar. För att undvika att medlemmarna måste byta förbund diskuteras nu en tvärfacklig samverkan inom energibranschen.

Sedan elmarknaden avreglerades har ägarkoncentrationen tilltagit. Kommunala energibolag har köpts upp, och marknaden domineras av tre stora bolag, Vattenfall, Sydkraft och finska Fortum.


Senast var det Fortum som för ett par veckor sedan tillkännagav att de köper Stockholms stads andel i Birka Energi. Förra årets storaffärer var Sydkrafts köp av Norrköping Miljö & Energi och Vattenfalls köp av Uppsala Energi. Flera andra mindre kommunala energibolag har också sålts, och närmast i tur står Gävle Energi, där man diskuterar en utförsäljning eller partnerskap med Sydkraft.


För SKTFs del har strukturomvandlingen som ägt rum det senaste decenniet inneburit att ungefär 1 200 medlemmar gått över till Sif. Orsaken är att Vattenfall, Sydkraft och Fortum är medlemmar i EFA, Energiföretagens arbetsgivareförening, som inte har avtal med SKTF.


–Den överenskommelse som finns inom TCO är att den privata energimarknaden är Sifs och vi har dem kommunala, säger Kjell Swahn, ombudsman på SKTF.


Men för att undvika medlemsförflyttningarna diskuterar nu SKTF och Sif ett samarbete. Än så länge finns ingen överenskommelse, men tanken är att SKTF och Sif ska samverka i fackligt-politiska frågor och uppträda gemensamt i avtalssammanhang, säger Kjell Swahn.


–Avsikten är att vi ska närma oss varandra i energibranschen och på sikt åstadkomma en situation där medlemmarna inte behöver byta förbund på grund av huvudmannaskap.


Att utvecklingen mot allt färre bolag kommer att fortgå är de flesta övertygade om. Med tanke på hur det ser ut i Europa rör vi oss mot ett oligopol, säger Kjell Swahn som tycker att kommuner som säljer sina energibolag agerar kortsiktigt.


–Man säljer ut sitt bolag för ett värde som definieras för stunden. Mer pengar får man ju inte ut, och eventuella framtida ambitioner man kan ha inom energiområdet får man lägga på hyllan, säger Kjell Swahn som också tror att sammanslagningarna och uppköpen kommer att medföra personalminskningar.


– Ganska många av de små bolagen är inte särskilt hårt rationaliserade, vilket kommer att innebära förlorade arbetstillfällen.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE