Publicerad 9 oktober 2001 Uppdaterad 9 oktober 2001

För att klara äldreomsorgen i framtiden krävs kraftiga satsningar på ungdoms- och vuxenutbildningar med inriktning på vård och omsorg. Det framgår av en rapport som Kommunförbundet presenterar idag.

Äldreomsorgen står inför en stor nyrekrytering. Fram till år 2010 behövs cirka 220 000 personer nyanställas inom vård och omsorg.


Framför allt beror det på att stora grupper kommer att gå i pension under de närmaste tio åren. Samtidigt som behovet av utbildad personal ökar, minskar intresset för gymnasieutbildningen på omvårdnadsprogrammet, visar rapporten.


-Den viktigaste förutsättningen för att garantera en god kvalitet på vård och omsorg är tillgången till kunnig och utbildad personal. Annars blir det omöjligt för kommunerna att erbjuda de äldre den vård de behöver, säger Ulla Åhs, Kommunförbundets sektionschef för äldreomsorgen, i en kommentar.


Allt fler äldre och funktionshindrade vårdas idag i den egna bostaden. I rapporten konstateras att denna omstrukturering av äldreomsorgen från sjukhusvård till vård i öppna former kommer att sätta äldreomsorgen på hårda prov.


Dessutom kommer åldersgruppen 85 år och äldre att öka med nästan 50 000 personer under de kommande tio åren, enligt siffror från Statistiska centralbyrån. Eftersom det är denna grupp som har störst behov av vård och omsorg kommer utvecklingen att ställa stora krav på kommunerna, påpekar Kommunförbundet.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE