Publicerad 6 december 2007 Uppdaterad 6 december 2007

Sämre villkor för ideellt arbete

Reglerna för vilka skatteavdrag som frivilligarbetare får göra har försämrats sedan förra året. Risken finns att det leder till att färre vill jobba ideellt i kommunerna, menar miljöpartiet.–Det är orimligt att det ska straffa sig att arbeta ideellt, säger riksdagsledamoten Helena Leander (mp), som nu ställt en formell fråga till finansminister Anders Borg (m) om vad han tänker göra för att se till att skattereglerna inte blir ett hinder för frivilligarbetare.


 


Sedan den 1 januari i år har gränsen för när frivilligarbetare får börja dra av sina omkostnader höjts från 1 000 till 5 000 kronor. Det kan handla om kostnader för att delta i någon aktivitet som att gå på bio eller fotboll.


 


Ersättningen som betalas ut för omkostnaderna är inte någon inkomst i vanlig mening, utan en kompensation för utgifter som den som jobbat ideellt haft. Därför borde ersättningen bli skattefri, argumenterar miljöpartiet.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE