Publicerad 2 mars 2006 Uppdaterad 16 mars 2006

Säkerhetsbrister hos socialen

Säkerheten för de socialsekreterare på Gotland som jobbar med försörjningsstöd, barn- och familjeärenden behöver förbättras. Det har Arbetsmiljöverket kommit fram till.

Arbetsmiljöverket har bland annat funnit brister i hur larm och reträttvägar fungerar, skriver Gotlands Tidningar.


 


Ofta tar en ensam socialsekreterare emot klienter i rum där larmanordningar kan vara svåra att nå och där det kan vara svårt att lämna rummet om en hotfull situation skulle uppstå.


 


Arbetsmiljöverket kräver att rummen utformas så att de går att lämna snabbt och säkert.


 


Dessutom efterlyser verket bättre rutiner för hembesök.


 


Senast sista maj ska Gotlands kommun redovisa hur säkerheten för socialsekreterarna ska förbättras.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE