Publicerad 7 april 2014 Uppdaterad 7 april 2014

Saftig nota för inhyrd tandpersonal

Folktandvården har hyrt in personal för drygt 61 miljoner kronor på senare år. Störst nota har Folktandvården i Örebro läns landsting.

Mellan 2009 och 2013 har Folktandvården i Örebro läns landsting betalat nästan 20 miljoner kronor för att hyra in personal. Det visar en granskning som Tandläkartidningen har gjort.

Folktandvården Sörmland hyrde under samma period in personal för 13 miljoner kronor, följt av Västernorrland som betalade 12 miljoner kronor.

Främst handlar det om specialister, men även om administrativ personal. Folktandvården i Stockholm hade mellan 2009 och 2012 väldigt lite hyrpersonal, men 2013 sprang kostnaderna iväg och landade på nära 5 miljoner kronor.

–I stort sett gällde det administrativ personal. Ingen vårdpersonal hyrdes in, säger Håkan Lindgren, ekonomichef på Folktandvården Stockholm.

Tandläkartidningens undersökning har besvarats av alla landsting och regioner utom tre.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE