Publicerad 21 augusti 2014 Uppdaterad 21 augusti 2014

S lovar 6000 nya administratörsjobb

6000 långtidsarbetslösa ska få jobb i skolan. Det är Socialdemokraternas senaste vallöfte, enligt Aftonbladet. Förhoppningen är att slå två flugor i en smäll – minska lärarnas pappersarbete och ge människor i Fas 3 ett riktigt jobb.

Nu lovar Socialdemokraterna att anställa 6000 av de långtidsarbetslösa inom skolan, enligt en artikel i Aftonbladet. För samtidigt som lärarna har för mycket administration på sitt bord står många helt utanför arbetsmarknaden. Förhoppningen är att de långtidsarbetslösa, som befinner sig i det sista steget i sysselsättningsgarantin Fas 3, ska få en ny chans på arbetsmarknaden genom de föreslagna arbetstillfällena. Arbetsuppgifterna ska skräddarsys efter den enskilde men det kan exempelvis handla om att sköta administrationen kring nationella prov eller vara vakt under elevernas raster. De nya jobben ska kombineras med utbildning och introduktion som anpassas efter den anställdes tidigare erfarenheter. Jobben ska ha kollektivavtalsenliga löner – en kostnad som staten står för. Totalt handlar det om 400 miljoner kronor om året som skulle avsättas från och med nästa år.

Enligt Anneli Hagberg, välfärdspolitisk talesperson på Vision har facket inte något emot den här typen av välfärdstjänster men hon betonar att det är av stor vikt att de som får de här jobben behandlas på samma sätt som övriga anställda.

– Fackets ansvar är att se till att alla på en arbetsplats får samma förutsättningar för att sköta jobbet på ett bra sätt. Det får inte skapas a- och b-lag på arbetsplatsen utan alla måste garanteras en god arbetsmiljö, samma villkor och liknande.

Tror du att den här typen av jobb kan påverka den befintliga administrativa personalen?

– Jag tror inte att någon behöver vara rädd för att förlora sitt jobb. Sådana tjänster kan snarare bidra till att minska belastningen på dem som jobbar som exempelvis skoladministratörer. Men är det så att introduktionen av en nyanställd skulle hamna på den ordinarie personalstyrkan så ska dessa naturligtvis kompenseras för det utökade ansvaret.

 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE