Publicerad 13 augusti 2014 Uppdaterad 13 augusti 2014

S-löfte om fler medicinska sekreterare

Socialdemokraterna vill satsa på traineeplatser i vården. 5 000 arbetslösa ungdomar ska få varva jobb och utbildning för att bli undersköterskor eller medicinska sekreterare.

Syftet med s-förslaget som beräknas kosta 700 miljoner kronor är att klara rekryteringsbehovet av vård- och administrativ personal och samtidigt ge unga arbetslösa möjlighet till jobb.

Traineeplatserna skall vara ettåriga anställningar med avtalsenlig lön och innehålla både arbete och yrkesutbildning. Två olika inriktningar föreslås, en mot omvårdnad där syftet är att ungdomarna ska ta steg på vägen mot att bli undersköterskor, och en som syftar till att utöka antalet medicinska sekreterare.

Hur platserna fördelas ska bestämmas regionalt av fack och arbetsgivare.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE