Publicerad 23 september 2009 Uppdaterad 25 september 2009

Ruttnande trä bakom förlust i energibolag

Kommunägda Öviks energi räknade med en vinst på 40 miljoner, nu pekar det mot en förlust på 70 miljoner 2009. Ruttnande högar av biobränsle är en del i förklaringen.

I januari skulle det nya kraftvärmeverket i Örnsköldsvik ha stått färdigt, en försenad turbin gjorde dock att produktionen inte var igång förrän i mars. Under tiden låg stora högar av biobränslen och ruttnade mer eller mindre bort. Både förseningen och det förstörda biobränsleförrådet innebar stora förluster.

Lågkonjunkturen har också medfört lägre intäkter generellt.

− Styrelsen anser att det är ett allvarligt läge och att vi nu måste titta över all verksamhet, säger bolagets styrelseordförande Per Häggmark.

Hur förlusterna påverkar de 118 anställda på Öviks Energi är det för tidigt att uttala sig om, menar han.

− Nu fokuserar vi på 2010. All personal måste bli engagerade i det arbete som ska göras. Det kan medföra förändringar i arbetsuppgifter eller att vi skapar en mer flexibel organisation, säger Per Häggmark.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE