Publicerad 9 november 2010 Uppdaterad 10 november 2010

Rökförbud sparade 13 miljoner kronor

Rökförbudet för de kommunanställda på Gotland har lett till friskare personal och bättre ekonomi. Många har slutat helt och fler än var fjärde har dragit ned på rökningen.

2008 införde Gotlands kommun rökförbud för alla anställda. Nu visar hälsoekonomiska beräkningar att bara socialförvaltningen har sparat 13 miljoner kronor om året när före detta rökare blivit friskare och sjukdagarna minskat samt att mindre arbetstid går åt till rökpauser, skriver nättidningen Hela Gotland.

Utvärderingen visar att var fjärde man och var tionde kvinna har slutat röka helt sedan förbudet infördes. Mer än en fjärdedel av dem som rökte har dragit ned på sin konsumtion.

Sedan rökförbudet infördes har personalen fått gratis hjälp med att sluta använda tobak. Trots att kommunen inte införde något förbud mot snusning på arbetstid har även en femtedel av snusarna slutat.

Trots förbudet finns det fortfarande anställda som utsätts för tobaksrök när de jobbar hemma hos brukare som röker. Kommunen undersöker nu vad den kan göra för att boendeassistenter och personliga assistenter ska slippa utsättas.

–Där kolliderar lagstiftningarna. Brukarna har rätt att röka i sina egna hem, medan personalen har rätt till en rökfri arbetsmiljö, säger projektledaren Jenny Sander, till tidningen.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE