Publicerad 6 november 2006 Uppdaterad 7 november 2006

Rekordmånga hemlösa i Malmö

Antalet hemlösa i Malmö ökar och uppgår nu till 849 personer. Det är det högsta antalet som har noterats sedan räkningen började.

Malmö stad räknar antalet hemlösa varje år. Den senaste räkningen visar att antalet hemlösa har ökat med 155 personer till 849 under det senaste året. Den tidigare högsta noteringen var 2002 då 801 personer räknades som hemlösa.


 


53 av de hemlösa räknas som uteliggare. Den enskilda grupp som ökat mest är de som har osäkra boendeförhållanden och flyttar ut och in mellan olika kortvariga boendeformer. Den gruppen uppgår nu till 315 personer, mot 228 i fjol.


 


Även antalet hemlösa barn har ökat kraftigt. Det kan bland bero på att resurserna för att skydda misshandlade kvinnor har ökat. I de fallen handlar det ofta om kvinnor med barn som hamnar i statistiken när de lämnar sina hem.


 


Stadsdelarna har också inrättat olika former av akutboenden som i första hand används av barnfamiljer.


 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE