Publicerad 4 maj 2006 Uppdaterad 4 maj 2006

Regeringsrätten avgör bemanning på demensboende

Hur mycket personal krävs på ett demensboende på natten, måste det finnas personal på varje våningsplan eller räcker det med rörelselarm? Den frågan vill Länsstyrelsen i Stockholm att Regeringsrätten ska avgöra.

Det uppmärksammade fallet gäller demensboendet Opalen i Huddinge kommun. Boendet drivs av det privata vårdbolaget Carema äldreomsorg.


 


Länsstyrelsen anser att tillsynen på boendet inte är tillräcklig eftersom demenssjuka lämnas utan tillsyn under stora delar av nätterna. Opalens lokaler ligger på flera våningsplan och länsstyrelsen har krävt att Carema ska ha personal på varje våning hela tiden.


 


Carema har installerat rörelsedetektorer som är kopplade till larm och anser att detta tillsammans med den befintliga bemanningen räcker för att klara en bra tillsyn. Personalen rör sig hela tiden mellan våningarna och Carema anser inte att personal på varje våningsplan skulle öka tryggheten.


 


Fallet har tidigare varit uppe i länsrätten som gick på länsstyrelsens linje och kammarrättens som gick på Caremas linje. Kammarrätten anser att det inte det inte går att fastställa några generella bemanningskrav för demensboenden utan att detta måste avgöras från fall till fall. Kammarrätten konstaterar också att det inte har förekommit några incidenter eller klagomål från boende eller anhöriga. 


 


Länsstyrelsen har nu beslutat att överklaga kammarrättens dom till Regeringsrätten som är högsta instans.


 


–Lagverket och regelverket ger uppenbarligen stort utrymme för tolkning. Vi vill som tillsynsmyndighet veta vilka krav vi kan ställa på trygghet och säkerhet för personer med demenssjukdom, säger Sofia Urby, äldreskyddsombud på länsstyrelsen i Stockholm.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE