Publicerad 14 mars 2014 Uppdaterad 17 mars 2014

Susan Nordberg har fått bekräftat att hon svarat rätt på provet. Men godkänd som tolk har hon inte blivit. Foto: Rickard Kilström

Rätt i sak – inte godkänd

Susan Nordberg klagade på Kammarkollegiets godtyckliga bedömning av tolkproven. Nu har hon vunnit en halv seger.

Ablahad Lahdo som rättade proven, erkänner att han gjort fel när han gav full pott ena gången och noll poäng till Susan Nordberg trots identiska svar. ”Ett oförlåtligt misstag från min sida”, säger han i ett yttrande som TidningenVision tagit del av.

Ablahad Lahdo som arbetar som forskare i semitiska språk vid Institutet för lingvistik och filologi vid Uppsala Universitet vill inte prata om sitt ”oförlåtliga misstag”. 

Hur kan det komma sig att du ger olika poäng för samma svar?

– Jag kommunicerar bara med Kammarkollegiet. Jag svarar inte på andra frågor, säger han.

Lahdos misstag resulterade i en omedelbar uppläxning av Kammarkollegiet.

– Vi har tagit in Ablahad för enskilt samtal och lagt om våra rutiner. Men vårt förtroende för Ablahad står fast i och med att han har insett sitt fel och bett om ursäkt, säger Ivett Larsson på Kammarkollegiets rättsavdelning.

Men att Susan Nordberg avslöjat ett godtyckligt bedömningssystem innebär inte att hon får poäng retroaktivt för sina svar. Fast andra fått rätt för exakt samma ordalydelse.

– Om ett förvaltningsrättsligt beslut är gynnande så kan man inte ta tillbaka det eftersom det redan har expedierats och på samma sätt kan man inte ge rätt för ett svar som är fel, säger Ivett Larsson.

Det har nu gått drygt ett år sedan Susan Nordberg, bördig från Syrien, genomförde provet för att bli auktoriserad tolk i arabiska. Besvikelsen var stor när hon underkändes. 

Att hon inte var ensam om att inte klara sig, alla 52 underkändes, ser hon som en klen tröst. Efter att ha diskuterat provet med flera språkexperter begärde hon en omprövning.

Aldrig kunde hon väl drömma om att den granskningen skulle göras av Ablahad Lahdo, som tidigare underkänt henne. I samråd med sin tolkkollega Issam Said kom de fram till att Lahdo förvisso begått fel, men att det inte ändrade något i sak.

Kammarkollegiet som började känna sig lite pressat skickade ärendet för ny prövning till – Issam Said.

Är det inte lite märkligt att Said får uppdraget att bedöma samma prov som han tidigare granskat tillsammans med Lahdo?

– Nej, det är inget konstigt, bägge jobbar för oss, säger Ivett Larsson.

Susan Nordberg häpnar över Larssons resonemang.

– Om inte detta är en jävsituation vet jag inte vad jäv är. Proven borde ha varit helt avidentifierade för att det ska bli trovärdigt, säger hon.

Ytterligare en expert i arabiska kopplades in för att bedöma svaren på nytt. Inte heller denna gång är provet avidentifierat. Och Susan får inte de poäng hon har rätt till. Ärendet ligger nu hos generaldirektör Claes Ljung för bedömning.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE