Publicerad 23 september 2013 Uppdaterad 23 september 2013

Pensionsförhandlingar i kyrkan kör igång

Arbetsgivarföreningen KFO har hoppat av förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation fortsätter dock på egen hand och imorgon inleds samtalen med bland annat Vision.

I det pensionsavtal som gäller i dagsläget har personer som tjänar under 7,5 inkomstbasbelopp, i dag cirka 35 000 kronor i månaden, en pension som enbart är premiebestämd.

Det innebär en osäker pensionssumma i slutänden, anser arbetsgivarorganisationen som vill vända upp och ned på dagens pensionsmodell. Ett omvänt system skulle innebära att den som tjänar mindre än 7,5 inkomstbasbelopp skulle få en förmånsbestämd pension. Och den som har högre lön skulle få premiebestämd pension på den del av inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Arbetsgivarföreningen KFO har dock hoppat av förhandlingarna, men övriga parter – Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och facken inom kyrkan – ska träffas i morgon tisdag för en första sondering.

När tror du att ni blir klara?

– Det är helt omöjligt att säga. Förhandlingar om pensionsavtal kan hålla på väldigt länge, det har vi sett på den offentliga sidan, säger Bo Engervall, förhandlingschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Fakta: Förmåns- eller premiebestämd?

Avgiftsbestämd pension innebär att arbetsgivare varje år betalar in pengar, en procentsats av lönen, till en pensionsförsäkring. Förmånsbestämd pension innebär en pension som motsvarar en viss procent av lönen.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE