Publicerad 8 augusti 2011 Uppdaterad 9 augusti 2011

Parasit gav anställda nya kunskaper

Vattenparasiten som drabbade Skellefteå kommun ledde till stress och merarbete för många kommunanställda. Men det gav också nya kunskaper och ökad arbetsglädje. Det visar en enkät anställda svarat på.

Skellefteå kommun har frågat 156 anställda på flera förvaltningar hur de påverkades av parasitutbrottet i det kommunala vattnet i våras.  Detta för att öka kunskapen och beredskapen inför ett liknande utbrott i framtiden.

De vanligaste svaren från de anställda är att händelsen ledde till flera telefonsamtal, diskussioner med vänner och bekanta samt att man lärt sig något nytt.

Var femte uppger att utbrottet ledde till ökad stress på jobbet och lika många svarar att det var spännande och ökade arbetsglädjen.

7 av 10 tycker att de fått stöd av arbetsgivaren och lika stor andel anser att kommunen har en bra beredskap för liknande krissituationer i framtiden.
 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE