Publicerad 29 november 2010 Uppdaterad 29 november 2010

Parasit funnen i Östersunds vatten

Smittskyddsinstitutets mätningar som nu är klara bekräftar att det finns parasiter i det kommuala vattnet i Östersund. Hittills har över 2 000 personer drabbats av svår magsjuka.

Kommunen arbetar nu med att finna källan till parasiten. Som stöd finns VAKA på plats. Det är ett nätverk med experter på extraordinära händelser med vatten.

– Vi ser över beredningskedjan hur vi renar vattnet. Vi har även letat efter brister i vårt eget ledningsnät, men vi har inte funnit något, säger Rickard Johnson, chef  för Vatten Östersund på kommunen webbplats.

Kommunen uppmanar medborgarna att fortsätta koka vattnet. På kommunens webbenkät har hittills över 2 000 personer rapporterat att de blivit magsjuka. Men på Östersunds sjukhus är det ingen större tillströmning av patienter.

– Sjukvårdsmässigt har det inte varit någon större anstormning, sammantaget har ett tiotal patienter varit inlagda på sjukhuset. Men det är relativt många som ringer och meddelar att de har besvär, senaste dygnet har 160 personer ringt och majoriteten ringer från Östersunds kommun, säger Micael Widerström, smittskyddsläkare vid Östersunds sjukhus.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE