Publicerad 6 mars 2014 Uppdaterad 10 mars 2014

Ovanligt löneavtal ska lyfta tandsköterskor

Sammanlagt 5,3 procent för 2014 och 2015 och hela löneökningen ska betalas ut efter sommaren. Förhoppningen är att det ovanliga avtalet ska lyfta lönerna för tandsköterskorna i Örebro läns landsting.

– Arbetsgivaren har insett att det är brist på tandsköterskor och att man måste göra något extra för den här gruppen, säger Eva Straumits, avdelningsordförande i landstinget.

I våras fick Visions medlemmar i kommuner och landsting ett nytt fyraårigt löneavtal. Avtalet ska ge löneökningar på i genomsnitt minst 2,6 procent det första året, det vill säga 2013, och minst 2,2 procent 2014. De sista två åren, 2015 och 2016, är sifferlösa.

Det lokala löneavtal som Vision nu har tecknat för alla medlemmar inom tandvården i Örebro läns landsting har ett annat upplägg. 2014 och 2015 får medlemmarna sammanlagt 5,3 procent och hela löneökningen kommer att betalas ut i september 2014.

– Egentligen gör vi ju inte sådana här avtal. Men jag stämde av med en central ombudsman på Vision och vi var överens om att det var värt att pröva, säger Eva Straumits.

Under senare år har missnöjet med lönen varit stort bland tandsköterskor och löneupproren för högre lön har spridit sig över landet. Också i Örebro har protesterna varit högljudda.

Men sedan tandvårdsdirektören Göran Stegersjö tillträdde har tongångarna från arbetsgivaren blivit mer förstående. Stegersjö har bland annat konstaterat att tandsköterskorna är en grupp som är eftersatt lönemässigt.

– Han har ett annat synsätt som har gjort det här avtalet möjligt. Nu gör man en extra satsning på tandsköterskorna, säger Eva Straumits.

I och med att löneökningen för 2014 och 2015 kommer i september blir det mer pengar än vanligt att fördela. Eva Straumits tror och hoppas att det kommer att leda till ett lyft för yrkesgruppen.

– Nu finns mer pengar att fördela och goda förutsättningar att öka lönespridningen.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE