Publicerad 19 november 2009 Uppdaterad 19 november 2009

Östgötatrafikens biogas olaglig

Östgötatrafiken bröt mot upphandlingsreglerna när man köpte biogas från kommunens bolag. Konkurrensverket betecknar lagbrottet som synnerligen allvarligt.

Östgötatrafiken ägs av landstinget och de 13 kommunerna i Östergötland. Bolaget har skrivit ett avtal med kommunägda Svensk Biogas AB i Linköping som ska leverera biogasbränsle till kollektivtrafiken 15 år framåt. Ordern är värd 1,5 miljarder kronor.

Men eftersom ingen offentlig upphandling gjordes innan avtalet tecknades har Östgötatrafiken enligt Konkurrensverket brutit mot lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).  Konkurrensverket anser att andra leverantörer olagligt utestängts från affären.

Östgötatrafiken hävdar till sitt försvar att det inte är rimligt att biogas ska fraktas till bussdepåerna med lastbil eller tåg och att det därför är bäst att produktionen sker så nära bussarna som möjligt. Men den förklaringen köper inte Konkurrensverket som betecknar Östgötatrafikens lagbrott som synnerligen allvarligt.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE