Publicerad 23 november 2001 Uppdaterad 26 november 2001

Enköpings kommun har ett system där alla olyckor och incidenter i kommunens verksamheter ska rapporteras via Internet. Systemet är ett effektivt verktyg i kommunens säkerhetsarbete.

Varje år inträffar tusentals tillbud och skador i kommunernas verksamheter. Alla kommuner är skyldiga att ha rutiner för rapporteringen och att göra handlingsplaner och riskanalyser för att förhindra olyckor.


Tidigare använde sig Enköpings kommun av pappersblanketter vid rapporteringen men sedan ett år tillbaka sker all rapportering till en databas via Internet. Enligt Jan Wadell, som är systemansvarig, är kommunen först i landet med systemet som heter Incidentrapportering via Internet.


– När man har tusentals rapporter så är det lätt gå in i databaserna och hitta komplicerade samband mellan olika händelser, berättar han.


Som ett exempel nämner Jan Wadell att ett skolbarn får skador av en stol. Genom att söka i databasen kan man då upptäcka om andra barn har fått liknande skador av samma stolstyp på andra skolor i kommunen. Sådana här samband kan vara svåra och tidskrävande att upptäcka om de bara finns nertecknade på blanketter i ett arkiv.


Alla anställda i kommunen som har tillgång till en dator kan rapportera in händelser. Alla kan också gå in i systemet och se vad som har hänt på den egna arbetsplatsen.


– Systemet har också lett till att vi fått mycket bättre villkor hos försäkringsbolagen eftersom vi arbetar på ett aktivt sätt mot skador. Det rör sig om hundratusentals kronor, berättar Jan Wadell.


I går visade han systemet på ett seminarium med representanter från andra kommuner och intresset är mycket stort.


– Dom var rätt imponerade, säger Jan Wadell.


Projektet har finansierats med 1,9 miljoner kronor från det numera nerlagda RALF, Rådet för arbetslivsforskning.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE