Publicerad 17 juli 2013 Uppdaterad 18 juli 2013

Ökning av magsjuka efter skyfall

Kraftigt regn i Göta älv ökar risken för magsjuka bland invånarna som får sitt dricksvatten därifrån, visar forskning. Sambandet kan även gälla andra ytvattentäkter.

Forskare vid Umeå universitet har upptäckt att antalet frågor om magsjuka till sjukvårdsupplysningen i Göteborg ökar med 20 procent ett par dagar efter ett skyfall i Göta älv, som är en ytvattentäkt. Hälften av alla svenskar får sitt kranvatten från olika ytvattentäkter.

- Vi tror inte att det här är unikt för Göteborg, det kan mycket väl vara så att det ser liknande ut på andra platser där man använder ytvatten, till exempel Mälaren, säger Andreas Tornevi, doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin i Umeå, till Svenska Dagbladet.

Forskarna tror att sambandet mellan kraftigt regn och magsjuka beror på att avloppsnät och reningsverk kan svämma över och ledas ut i ytvattentäkter och att avrinningen från jordbruk ökar.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE