Publicerad 28 mars 2006 Uppdaterad 28 mars 2006

Ökad segregation i Sverige

Trots att de flesta i Sverige har fått det bättre i Sverige under de senaste tio åren är det fler som står utanför arbetsmarknaden och de sociala skyddssystemen. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Enligt Social rapport 2006 är det fler som försörjer sig på arbete och färre som får socialbidrag i dag än vid den ekonomiska krisen under 1990-talet. Men samtidigt är det 6-7 procent fler som lever helt utanför arbetsmarknaden och saknar socialt skyddsnät än under 1990-talet. Detta tyder enligt Socialstyrelsen på att den sociala välfärden har polariserats.


 


Enligt rapporten har den etniska segregationen ökat i storstadsregionerna. Skillnaderna mellan var fattiga sydeuropeiska och utomnordiska invandrare bor och var svenskar och andra invandrargrupper bor har ökat.


 


Enligt Danuta Biterman, projektledare för Social rapport, leder det bland annat till att fattiga med bidragsberoende allt mer sällan möter människor med jobb och en ordnad ekonomi.


 


Rapporten ger också en mörk bild av framtiden för de mest utsatta grupperna. Ökad arbetslöshet och längre studietider har ökat risken för fattigdom.  Dessutom har andelen ungdomar utan känd sysselsättning ökat under det senaste decenniet. Det handlar om unga som varken arbetar, studerar eller söker jobb.


 


Läs hela Social rapport 2006 här (pdf).

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE