Publicerad 19 november 2001 Uppdaterad 19 november 2001

Alla IT-intresserade inom hälso- och sjukvården har fått ett nytt nätverk, HoSIT. Där ska intresserade, oavsett yrkesgrupp, kunna träffas och byta erfarenheter för att utveckla tekniken inom och mellan landstingen.

Ragnar Lindblad, IT-chef på Danderyds sjukhus, är en av initiativtagarna till nätverket HoSIT (Hälso- och sjukvårdens IT-företrädare). Han vill att HoSIT ska bli en mötesplats där personal kan skapa kontakter för att utveckla IT-tekniken inom vården.


– Det finns fullt med folk ute i landstingen som tänker och kommer med bra idéer men som inte får någon respons på sin arbetsplats. Då ska man kunna få hjälp att hitta kontakter genom HoSIT, säger han.


Ragnar Lindblad poängterar att HoSIT inte bara är ett nätverk för IT-folk, utan att alla yrkesgrupper är välkomna. Bland annat nämner han läkarsekreterare.


– På många håll är de oerhört drivande i de här frågorna. Läkarsekreterarna kommer att få ta över mycket av förvaltningen och administrationen av datasytemen i framtiden, säger Ragnar Lindblad, som själv arbetade som läkare tidigare.


Exakt hur HoSIT ska fungera är inte helt klart. Men det handlar dels om att ordna träffar och skapa möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte på regional och nationell nivå. HoSIT ska också hjälpa till att starta lokala nätverk.


Men Ragnar Lindblom ser också stora fördelar med att kunna byta erfarenheter med den privata sektorn.


– Vi har mycket att lära av varandra. Och det är inte bara vi som kan lära av den privata sidan utan de kan även lära mycket av oss. Ett exempel IT-säkerhet som alla har behov att bli bättre på.


I mars nästa år kommer HoSIT att arrangera sin första aktivitet som blir en nationell konferens om IT i hälso- och sjukvård.


Vill du komma i kontakt med HoSIT går det bra att gå in på Dataföreningens hemsida www.dfs.se.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE