Publicerad 18 juni 2014 Uppdaterad 18 juni 2014

Nytt lönevatal: Minst 2,3 procent på folkhögskolor

Minst 2,3 procent i löneökning, större inflytande över arbetstiden och bättre villkor för nyblivna föräldrar. Det är några av punkterna i det nya avtalet för Visions medlemmar som jobbar på folkhögskolor och friskolor.

I dag blev det nya löneavtalet för Visions medlemmar på folkhögskolor klart. Det berör omkring 450 skolassistenter, administratörer, tekniker och ekonomer på 120 folkskolor och friskolor som är anslutna till Arbetsgivaralliansen.

Det nya avtalet är tvåårigt och gäller retroaktivt från 1 maj i år.

Förutom att avtalet garanterar en löneökning på minst 2,3 procent per år förlängs också föräldrapenningtillägget från fem till sex månader. Tillägget innebär att medlemmen får 90 procent i stället för 80 procent av lönen under föräldraledigheten.

I det nya avtalet får Visions medlemmar också möjlighet att komma överens med chefen om förtroendearbetstid. Det ger den anställde större inflytande och möjlighet att påverka sin egen arbetstid.

Avtalet ger också medlemmarna en möjlighet att växla semesterdagstillägget mot fler lediga dagar. Den som tjänar 25 000 kronor i månaden och har 25 dagars semester får omkring 3 800 kronor i semesterdagstillägg. I de omkring 100 kommuner som har infört möjligheten får de anställda fem extra dagar om de avstår från tillägget.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE