Publicerad 25 juni 2013 Uppdaterad 26 juni 2013
Ämnen Avtal 2013

Nytt löneavtal för anställda i frikyrkorna

Vision har tecknat ett nytt avtal för medlemmar som arbetar i frikyrkorna. Löneavtalet ger lägst 2,7 procents löneökning om året de kommande tre åren.

Avtalet gäller omkring 1 100 medlemmar i Vision som arbetar i frikyrkor som är anslutna till Arbetsgivaralliansen. Förutom den sammanlagda löneökningen på lägst 8,1 procent under treårsperioden höjs lägstalönen med 700 kronor till 18 500. 1 maj 2014 höjs den till 18 900 kronor och 2015 till 19 300 kronor.

Avtalets nivå ligger betydligt över märket, det vill säga industrins avtal, som är 6,8 procent på tre år. Orsaken är enligt Thomas Dahl, ordförande i Vision ekumeniska, att frikyrkorna i stort sett inte har någon löneglidning. Det innebär att de anställda inte får några löneökningar utöver det som den årliga lönerevisionen ger.

–Vi har drivit hårt att den här branschen behöver få mer än märket eftersom det inte förekommer någon löneglidning. Det har arbetsgivaren lyssnat på den här gången och de håller med oss om att det är ett problem, säger Thomas Dahl.

Dessutom förlängs föräldrapenningtillägget, som innebär att medlemmen får 90 procent i stället för 80 procent av lönen under föräldraledigheten, från fem månader till sex månader.

Avtalet ger också bättre trygghet för visstidsanställda. Arbetsgivaren får ha en person visstidsanställd som vikarie i maximalt tre år under en femårsperiod, sedan övergår tjänsten till tillsvidareanställning.

– Det här är en viktig förbättring som ökar tryggheten för individen, inte minst för många unga som ofta har visstidsanställningar. Det förhindrar också att arbetsgivare staplar olika tillfälliga anställningar på varandra, säger Visions förbundsordförande Annika Strandhäll, i en kommentar.

Bland de övriga nyheterna i avtalet finns också en hälsosatsning som innebär att arbetsgivaren ansvarar för att alla anställda ska ha tillgång till den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE