Publicerad 4 september 2006 Uppdaterad 4 september 2006

Nytt kompetenscentrum för äldreomsorg

Regeringen har beslutat att inrätta ett nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg om äldre. Kompetenscentret ska fungera som en länk mellan forskning och praktik.

–Centrumet ska samla in kunskaper och forskningsresultat som finns och sprida goda  exempel för att påskynda kunskapsutveckling inom vården, säger vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson i ett pressmeddelande.


 


Syftet med det nationella kompetenscentrumet är att förbättra vården och omsorgen om äldre i hela landet.


 


Socialstyrelsen har fått uppdraget att utveckla centrumet där även anhörigfrågor och demensvård ska ingå. Anslaget för 2006 blir 10 miljoner kronor.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE