Publicerad 20 augusti 2013 Uppdaterad 21 augusti 2013

Nytt förslag om tolkning för döva

Regeringen arbetar med ett lagförslag som ska förbättra tolkningshjälpen åt hörselskadade och döva. Någon ny myndighet blir det dock inte.

Redan för två år sedan konstaterade regeringens utredare att tolkningstjänsten för hörselskadade och döva hade stora brister. Ansvarsfördelningen mellan stat och landsting bedömdes som oklar och skillnaderna stora mellan olika landsting.

Utredaren föreslog därför ett samlat ansvar på en ny myndighet, men förslaget gick aldrig ut på remiss eftersom socialdepartementet inte ansåg att det var finansierat.

Enligt tidningen Riksdag&departement arbetar folkhälsominister Maria Larsson (KD) nu med ett nytt förslag. Utgångspunkten är att det ska finnas en ingång för den som behöver tolkhjälp och att stödet ska vara likvärdigt över landet. Däremot kommer regeringen inte gå vidare med planerna på att bilda en helt ny myndighet och lägga ned landstingens tolkcentraler.

Regeringen räknar med att lägga fram ett lagförslag under nästa år.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE