Publicerad 2 juni 2014 Uppdaterad 3 juni 2014

Nytt avtal ökar risk för lönedumpning

Upp till 5 000 kronor mindre i lön – det kan bli resultatet för de anställda på det kommunala fjärrvärme- och återvinningsbolaget Renova i Göteborg som delats upp i två bolag. I och med detta försöker arbetsgivaren, enligt Vision, driva igenom ett sämre kollektivavtal.

– Det handlar om lönedumpning, företaget vill bara kunna välja det billigaste avtalet. Om alla skulle göra så hotar det hela den svenska modellen, säger Leo Erenmalm, ombudsman på Visions center i Göteborg.

Renovas anställda har sedan många år gått på det så kallade Energiavtalet. När bolaget delades upp i januari i år tecknade arbetsgivaren i stället Återvinningsavtalet för det nya dotterbolaget, Renova Miljö AB. Detta avtal ska börja gälla 2015 för de anställda som flyttats över från moderbolaget.

Det är på vissa punkter ett sämre avtal med bland annat fler arbetstimmar och lägre ersättningar för till exempel jour, beredskap och övertid. Det skulle, enligt Leo Erenmalm, innebära 2 000–5 000 kronor mindre i lön per månad för de anställda som flyttats över beroende på vad de jobbar med.

Vision är berett att diskutera Återvinningsavtalet för den delen av dotterbolaget som har hand om sophämtningen, eftersom det faktiskt handlar om återvinning. Men när det gäller bland annat värmeverken som också ingår i bolaget anser förbundet att energiavtalet ska gälla.

I Energiavtalet har de anställda en arbetstidsförkortning på 54 timmar om året plus 9 timmar som arbetsgivaren bestämmer över när de ska tas ut. I Återvinningsavtalet får de bara 27 timmar.

– Anställda har under åren betalat för arbetstidsförkortningen i energiavtalet genom att avstå löneförhöjningar, säger Leo Erenmalm.

Renova har 900 anställda, omkring 300 av dem är medlemmar i Vision. Leo Erenmalm säger att alla de olika facken på arbetsplatsen vänder sig emot förslaget. Efter flera månader av förhandlingar är han nu orolig för att arbetsgivaren tänker köra över facken.

Lotta Barclay, HR-chef på Renova säger att de anställda inte behöver oroa sig.

– Jag förstår att de här frågorna är jätteviktiga och vi är medvetna om att det finns betydande skillnader i avtalen. Just nu pågår diskussioner internt om vilka kompletteringar till Återvinningsavtalet som är lämpliga att göra med anledning av detta. Det finns ingen orsak för medarbetarna att vara oroliga, säger hon.

Exakt vilka kompletteringar som ska göras vill hon inte gå in på förrän förhandlingarna med facken är klara, vilket hon hoppas att de ska vara om ett par veckor.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE