Publicerad 15 november 2001 Uppdaterad 15 november 2001

Alla SKTFare som arbetar inom turism och fritid, renhållning och på flygplatser har fått ett nytt löneavtal. De individuella lönerna ska förhandlas fram lokalt men alla garanteras en löneökning på 175 kronor.

Avtalet ger i genomsnitt minst 2,9 procent i löneökning i år för de medlemmar som tjänar under 16 500 kronor. De som tjänar mellan 16 500 och 18 000 får i genomsnitt 2,4 procents löneökning och de som tjänar över 18 000 får i genomsnitt lägst 2,2 procent under 2001.


Avtalet säger inte hur mycket varje individ får men ingen ska få mindre än 175 kronor mer i månaden. Under 2002 och 2003 blir de genomsnittliga löneökningarna mellan 2,0 och 2,5 procent beroende på inkomsten.


Avtalet har egentligen förhandlats fram av HTF och Kommunala företagens samorganisation (KFS). SKTF förhandlar inte inom de här tre branscherna och SKTFarna får därför samma avtal som HTFs medlemmar.


Till skillnad mot SKTFs avtal med KFS har de anställda i det här avtalet ingen rätt att själva träffa överenskommelser om sin egen arbetstid, till exempel förläggningen av arbetstiden.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE