Publicerad 10 januari 2008 Uppdaterad 10 januari 2008

Nya a-kasseregler ger tyngre arbetsbörda

Socialsekreterare uppger att de har fått fler klienter sedan reglerna i a-kassan ändrats. Det visar en ny undersökning från SKTF.–Våra medlemmar signalerar att fler personer som blir utförsäkrade från a-kassan och som fått känna av Försäkringskassans hårdare regler kommer till dem, säger SKTFs ordförande Eva Nordmark.


 


Sedan en tid tillbaka har villkoren både för sjuka och arbetslösa blivit hårdare. Kraven för att få a-kassa har blivit strängare samtidigt som ersättningsnivån för långtidsarbetslösa sänkts kraftigt. Taket i sjukförsäkringen har också sjunkit och Försäkringskassan arbetar för att begränsa tiden då en person kan få vara sjukskriven.


 


SKTFs undersökning bygger på svar från 369 personer som arbetar inom socialtjänsten. 140 av dem har svarat att de fått fler nya klienter sedan reglerna i a-kassan förändes.


 


– Det är förfärligt. Konsekvensen av det här blir en större utslagning i samhället, säger SKTFs ordförande. För att möta det här är det viktigt att socialsekreterarna har tillräckligt med resurser för att kunna göra ett bra jobb, säger Eva Nordmark.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE