Publicerad 23 oktober 2013 Uppdaterad 24 oktober 2013
Ämnen Avtal 2013

Nya avtal för Visionmedlemmar i kommunala bolag

Omkring 400 Visionmedlemmar som arbetar inom kommunala trafikbolag och inom turism och fritid fick nya löneavtal idag. Trafikavtalet gäller i tre år och fyra månader och ger löneökningar på minst 7 procent.

Det nya avtalet mellan Vision och KFS Trafik ger löneökningar på i genomsnitt minst 7 procent under avtalsperioden men innehåller inga individgarantier, vissa kan få mer och andra mindre.

Dessutom ska arbetsgivarnas avsättningar till pensioner öka med 0,4 procent under perioden. Ersättningarna för jour, beredskap och obekväm arbetstid höjs med 7,55 procent.

Avtalet inom turism och fritid, till exempel simhallar och turistbyråer som drivs av kommunala bolag, har inga fastställda nivåer på hur stora löneökningarna ska bli. Avtalet gäller i tre år.

Ersättningen för de som jobbar på obekväm arbetstid förändras. Ersättningen på vardagskvällar fram till 20.00 tas bort och de Visionmedlemmar som berörs får i stället månadslönen höjd med motsvarande belopp. OB-ersättningen på nätter och helger höjs med 6,8 procent men tillägget för storhelger blir oförändrat.

Även ersättningarna för jour, beredskap och förskjuten arbetstid höjs med 6,8 procent.

Villkoren för nyblivna föräldrar förbättras inom båda avtalen. De som har barn födda efter 31 mars i år får nu 180 dagars föräldrapenningtillägg. Tillägget innebär att man får 90 i stället för 80 procent av lönen när man är föräldraledig.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE