Publicerad 1 april 2014 Uppdaterad 1 april 2014

Tandsköterskornas löner ökar alldeles för långsamt, tycker tandsköterskan Birgitta Elfving i Borlänge. Här tillsammans med tandsköterskekollegerna (från vänster) Åsa Olsson, Linda Westin, Kristina Norström, Ing-Marie Bergstedt Swärd. Foto: Ulf Palm

Ny lön väcker ilska

Tandsköterskorna i Dalarna får ett extra påslag på 1 procent utöver löneökningen i avtalet. Men många av dem är besvikna och hade hoppats på mycket mer.

Tandsköterskorna i Dalarna kan i år som grupp räkna med en lönehöjning på drygt 3 procent. Utöver landstingsavtalet, som ger minst 2,2 procent, vill arbetsgivaren lägga ytterligare 1 procent på gruppen tandsköterskor. Dessutom kommer nya tandsköterskor utan relevant arbetslivserfarenhet att gå in på en lön på 19 000 kronor i månaden.

Mikael Svensson, personalchef på folktandvården i Dalarna, säger att orsaken till satsningen är att det är ont om tandsköterskor i länet.

– Det är svårt att rekrytera tandsköterskor och det finns ett tryck från marknaden på att höja lönerna. Dessutom har vi som mål att ligga strax över rikssnittet för tandsköterskor och efter den här satsningen hoppas vi kunna göra det, säger han.

Reaktionerna på arbetsgivarens uttalande har inte låtit vänta på sig.

– Det här är ingen satsning. Det är ett myrsteg framåt. Vi hade väntat oss mer. Det här är ingenting, säger Birgitta Elfving, tandsköterska och fackligt förtroendevald i Vision.

Hon hade också gärna sett en större lönespridning bland tandsköterskorna.

– Det borde skilja mer än 4 000 kronor mellan den som är helt ny i yrket och den som jobbat i 40 år, säger hon.

Även Margaretha Nordman, avdelningsordförande för Vision i landstinget Dalarna, är missnöjd.

– Vi hade förväntat oss mer, runt 4 procent. Men jämför man med andra grupper är det här ändå något, säger hon.

Mikael Svensson, personalchefen på folktandvården, svarar på kritiken:

– Om det är så att de som är missnöjda anser att vi bör vara löneledandet i hela riket kommer det bli svårt att komma överens. Vi har inte förutsättningar att vara det. En orsak är att vi har en stor geografisk spridning på klinikerna och att det kostar pengar.

Vad säger du till dem som är besvikna?

– Vi måste ta det här i flera steg. Det kan vara så att det finns anledning att låta tandsköterskor bli en prioriterad grupp även nästa år. Vi skulle också gärna se en ökad löne­spridning bland tandsköterskor, gärna i ett spann mellan 19 000 och 30 000 kronor.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE