Publicerad 3 mars 2008 Uppdaterad 3 mars 2008

Ny lag för individuellt val i äldrevården

Regeringen vill införa en ny lag där äldre och funktionshindrade själva ska få välja vem som ska ge dem vård.

Lagen om valfrihetssysten, LOV, är tänkt att bli frivillig för kommuner. Den ska kunna användas som ett alternativ till lagen om offentlig upphandling av kommuner som vill att äldre och funktionshindrade själva ska välja vem som ska ge dem vård- eller omsorgstjänster. Det kan vara privata företag eller ideella organisationer.


 


Enligt utredaren Acko Ankarberg Johansson (kd), till vardags kommunalråd i Jönköping, ska kommunerna bestämma vilka krav som ska gälla för företagen eller organisationerna som vill bli utförare. Förutom att verksamheten ska bedrivas i enlighet med gällande lagar kan kommunerna till exempel avgöra om utföraren behöver ha kollektivavtal eller om meddelarfrihet ska gälla för de anställda.


 


I förfrågningsunderlaget, som ligger till grund för vad vårdgivarna ska leverera, ska det även framgå hur stor ersättning utförarna ska få av kommunen. Lagen bygger alltså på att det inte ska finnas någon priskonkurrens mellan företagen.


 


De företag och organisationer som blir godkända av kommunen ska finnas på en lista där brukarna ska kunna välja. De kommuner som vill kan också finnas på listan med sina sin egen verksamhet. Informationen ska vara tydlig, relevant lättförstålig och jämförbar. För personer som inte kan välja ska det finnas ett förutbestämt alternativ.


 


Redan idag finns ett 30-tal kommuner som i praktiken tillämpar kundval, främst i hemtjänst och särskilda boenden. Ett exempel är Linköpings kommun som just nu inför det på alla servicehus.


 


Utredningen om LOV ska nu gå ut på remiss. Regeringen vill införa lagen 1 januari 2009.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE