Publicerad 17 oktober 2013 Uppdaterad 18 oktober 2013

Ny kundtjänst skapar oro bland personal

Nästa år öppnar Kungsbacka kommun en helt ny kundtjänstverksamhet. Då kan en del av personalen tvingas söka nya tjänster.

Kundtjänsten i Kungsbacka kommun är i dag utspridd på olika förvaltningar. Den ska nu centraliseras i en helt ny funktion, kallad Kungsbacka Direkt.

– Vi har dåliga siffror när vi mäter tillgänglighet bland invånarna, som måste vända sig till olika förvaltningar för att få information. Det vill vi ändra på, och med ett centralt kundcenter får de en väg till kommunen, säger Maria Egeröd, verksamhetschef för medborgarservice i Kungsbacka kommun.

Alla anställda kommer kunna söka de cirka 20 platserna på Kungsbacka Direkt, som planeras att starta i vår. I dag jobbar ungefär 80 med kundtjänstfrågor på förvaltningarna, uppgifter som alltså ska försvinna därifrån.

– För dem som inte får jobb på Kungsbacka Direkt är det förvaltningarnas sak att svara för sin egen personal. Men många av dem som jobbar med frågorna i dag har även andra arbetsuppgifter i sina tjänster.

Finns det risk att någon blir övertalig?

– Det kan jag inte svara på än.

Birger Lydell, Visions avdelnings-ordförande i Kungsbacka, är kritisk till hur det hela har hanterats.

– Det har inte varit någon samverkan med facken innan arbetsgivaren gick ut med informationen, och jag vet inte ens vem som äger frågan. Det är en väldig soppa. Personal är stressad och vet inte om de måste söka om sina tjänster. Det tycker jag är en taskig attityd mot de anställda, säger han.

Ett samverkansmöte ska ske på måndag.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE