Publicerad 21 juni 2007 Uppdaterad 21 juni 2007

Nio politiker i Vetlanda avgår

Sju ledamöter och två ersättare i Vetlandas socialnämnd avgår efter att nämnden nekades ansvarsfrihet av kommunfullmäktige i går kväll.

De ansvariga politikerna har fått mycket hård kritik för sitt agerande i det uppmärksammade fallet ”Louise”. Ledamöterna som avgår är de som satt i socialnämnden förra året och sitter kvar även i år.


 


Ledamöterna och ersättarna kommer att ställa sina platser till förfogande vid kommunfullmäktiges sammanträde i september, skriver kommunen på sin hemsida.


 


En annan konsekvens av fullmäktiges beslut i går kväll är att en översyn av socialnämndens reglemente och delegationsordning i


inleds omedelbart. Den ska leda fram till ytterligare åtgärder som ska förhindra att liknande fall inträffar igen.


 


Kommunen har dessutom anlitat Barbro Hindberg från Sveriges Kommuner och Landsting som gör en översyn av socialförvaltningens verksamhet. Hon ska bland annat granska förvaltningens organisation, ledningsfrågor, arbetsbelastning, utredningsmetoder, personalrekrytering, lönenivå, personalomsättning samt arbetsmiljön i vid mening.


 


Barbro Hindbergs utredning kommer att presenteras i september.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE