Publicerad 3 januari 2006 Uppdaterad 4 januari 2006

Nio miljoner till FoU-center för äldrevård

Socialstyrelsen har fördelat 9,4 miljoner kronor för att fortsätta bygga upp och utveckla så kallade FoU-centra på äldreomsorgen. 27 verksamheter får dela på pengarna för 2006.

Sedan några år tillbaka finns ett antal FoU-centra i kommuner och landsting som tillsammans med högskolor och universitet arbetar för att utveckla vården och omsorgen för äldre.


 


Verksamheten på FoU-centrena har tre huvudinriktningar: arbete för att tillgodose utvecklingsbehoven lokalt, vetenskaplig forskning och utveckling för att belysa allmänna problem samt verksamhetsstöd som handledning och metodstöd.


 


Många projekt handlar till exempel om rutiner för att förebygga och behandla trycksår, förbättra kunskaperna om behandling av personer med inkontinens och fördjupa kunskaperna om depression hos äldre.


 


De verksamheter som får dela på pengarna för 2006 är:


 
 • Forum Äldre Örebro • FoU i Väst Göteborgsregionen • FoU Skåne • FoU Norrbotten • FoU Västernorrland • FoU Välfärd Södra Småland • FoU Västmanland • FoU Äldre Sörmland • FoU Äldre Uppsala • FoU Äldreomsorg Region Halland • FoU Äldre Nordost Stockholms län • FoU Äldre Norr Stockholms län • Fyrbodalsinstitutet Uddevalla • Blekinge FoU-enhet • IKU Värmland • KC Älvsjö • Luppen Jönköping • Malmö FoU-enhet • Nestor FoU Haninge • NÄX Gävleborg • PUFF Norrköping • Skaraborgssamverkan FoU • Äldrecentrum Stockholm • Äldrecentrum Västerbotten • Äldrecentrum Östergötland • Äldreforum Dalarnas Forskningsråd • Äldre Väst Sjuhärad.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE