Publicerad 10 mars 2006 Uppdaterad 16 mars 2006

Nej till socialsekreterare utan utbildning

Lång erfarenhet och 35 års tjänstgöring räcker inte för att en assistent ska få utföra samma sysslor som en socialsekretare. Det slår Länsstyrelsen i Jönköping fast.

Akademikerförbundet SSR har anmält Vetlanda kommun för att de vill att fyra socialassistenter med mellan 18 till 35 års erfarenhet från socialtjänsten ska få kalla sig socialsekretare. De fyra assistenterna saknar socionomexamen, men vikarierade på halvtid som socialsekreterare mellan år 2000 och 2004. Sedan dess har de fortsatt att utföra samma slags arbete. Det har framför allt handlat om arbete med att handlägga ansökningar om socialbidrag, flyktingmottagning och dödsboanmälningar. Kommunen är mycket nöjd med deras arbetsinsats. Ett bevis för det är att de fyra socialassistenterna sedan år 2000 handlagt ett 40-tal ärenden som överklagats till länsrätten, men länsrätten har inte i något fall ändrat de beslut som socialassistenterna fattat.


 


Akademikerförbundet SSR menar dock att de fyra socialassistenternas erfarenhet och utbildning inte är tillräcklig för att de ska kunna utföra sitt arbete på ett sätt som medborgarna i kommunen har rätt att förvänta sig.


 


Länsstyrelsen i Jönköping är dock inte lika hård i sin bedömning, men framhåller att det inte står i överensstämmelse med bestämmelserna i socialtjänstlagen att anställa en person utan adekvat akademisk utbildning som socialsekreterare.


 


–Nej, det tycker vi inte att det gör. Man måste inte ha en socionomexamen, men vi har gjort bedömningen att kommunen bör medverka till att socialassistenterna får komplettera sin utbildning, säger socialdirektör Iris Dovrén Råsbrant.


 


Orsaken till det är att länsstyrelsen menar att socialassistenterna i sitt arbete möter människor med komplexa problem, som exempelvis missbruk eller kvinnor som utsätts för misshandel och barn som far illa. En längre utbildning är nödvändig för att klara av att hantera denna problembild, enligt länsstyrelsen.


Personalchefen i Vetlanda kommun säger att de nu funderar över hur de ska hantera situationen och om de ska erbjuda de fyra socialassistenterna mer utbildning.


 


–Men det här handlar inte om hur de fyra assisterna utför sitt jobb. Vi tycker att de gör ett mycket bra arbete som håller hög kvalitet, säger personalchef Bo Fransson.


 


Vetlanda får också stöd av SKTF, både på central och lokal nivå, som i ett uttalande skriver att kommunen på ett tydligt och bra sätt motiverat sitt ställningstagande i frågan.


 


–Vi kan inte överpröva både kommunens och det lokala fackets bedömning av de här personernas kompetens. De har utfört de här arbetsuppgifterna under lång tid, att ändra titlarna handlar bara om att ändra kartan efter verkligheten och det har vi inga synpunkter på, säger SKTF ombudsmannen Yvonne Ahlström.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE