Publicerad 12 april 2006 Uppdaterad 12 april 2006

Nej till rätt att överklaga alkoholbeslut

Regeringen bereder just nu frågan om Folkhälsoinstitutet ska kunna överklaga kommunernas beslut i alkoholärenden. Sveriges Kommuner och Landsting säger nej till förslaget.

Förslaget om att Folkhälsoinstitutet ska få överklaga kommunernas beslut i alkoholärenden kommer från länsstyrelsen i Kronoberg. Som reglerna är i dag är det endast den som är berörd som kan överklaga beslut om utskänkningstillstånd och då endast om det har blivit avslag.


 


Länsstyrelsen i Kronoberg vill även att samhället ska kunna överklaga beviljade utskänkningstillstånd och föreslår att Statens Folkhälsoinstitut ska få den rätten. Orsaken är att länsstyrelsen anser att kommuner i länet i vissa fall har medgivit tillstånd som strider mot lagens intentioner. Länsstyrelsen vill också att man ska utveckla en mer likformig rättspraxis över hela landet.


 


Socialdepartementet bereder nu frågan och har skickat förslaget på remiss till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Folkhälsoinstitutet.


 


SKL säger nej till förslaget och hävdar bland annat att det kan äventyra rättsäkerheten om positiva beslut kan överklagas av en annan myndighet som inte ens är part i målet. SKL anser också att staten lämnar sin övergripande roll och tar en alltför aktiv roll i ensklida ärenden.


 


”Kommunernas handläggning vid tillståndsgivning tillgodoser kraven på rättssäkerhet, opartiskhet och juridiska kunskaper och det finns därför ingen anledning att ändra hanteringen i tillståndsärenden”, skriver SKL i sitt yttrande.


 


Statens Folkhälsoinstitut har ännu inte svara på remissen.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE