Publicerad 5 augusti 2013 Uppdaterad 5 augusti 2013

Mögel tvingade hälsocentral stänga akut

Mögel upptäcktes på en hälsocentral i Sundsvall, som då tvingades stänga med omedelbar verkan.

Det var i samband med en renovering av Ljustadalens hälsocentral som svartmögel hittades i ventilationssystemen och i fönster. Verksamheten tvingades att stänga akut, och personal och patienter har tillfälligt flyttats till vårdcentralen i Sundsvalls centrum, skriver Sundsvalls Tidning.

Redan för två år sedan klagade personal på hälsocentralen över allergisymptom från något de misstänkte var mögel. Landstingsfastigheter lät då undersöka lokalen, men fann inga spår av svartmögel, och inga åtgärder sattes in.

– Hittar man inget så finns det inget att åtgärda, säger Mari Walestrand Nihlén, förvaltningsansvarig på Landstingsfastigheter, till tidningen.

Den här gången ska man dock se över lokalerna.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE