Publicerad 29 maj 2007 Uppdaterad 29 maj 2007

Ministern vill ha boendegaranti

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (kd) vill införa en boendegaranti för äldre. Det sa hon idag på SKTFs seminarium om äldreomsorg och socialtjänst.

Kvalitet i äldreomsorgen handlar dels om de som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende. Men också om dem som inte beviljas hjälp fast de skulle vilja ha det.


 


Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (kd) vill införa en boendegaranti för äldre. Det är ett krav som även tidigare förts fram av kristdemokraterna.


 


–Då skulle man vid en viss ålder få bestämma själv om man vill komma in på ett boende. Men där är vi inte idag.


Det sa hon idag på ett SKTF-seminarium i Stockholm om äldreomsorg och socialtjänst.


 


Innan en boendegaranti kan bli aktuell måste dock kommunerna skapa fler platser i äldreomsorgen. Något som regeringen vill uppmuntra med statliga pengar – en halv miljard är avsatta under 2007–2010.


 


Men enligt ministern räcker det inte med nya boenden.


 


–Det finns idag en osäkerhet om äldreomsorgens kvalitet. Vi måste börja mäta mjukvärdena i äldreomsorgen och inte bara titta på antalet vårdplatser, sa Maria Larsson.


 


Med anledning av detta har hon tillsatt en utredning av en värdegaranti. Tanken är att skapa en mininivå som alla måste erbjuda, samt att kommuner som inte lever upp till värdegarantin ska kunna drabbas av sanktioner.


 


Utredningen ska också titta på hur man mäter kvalitet. Idag är skillnaderna stora mellan olika kommuner och det finns inget sätt att jämföra verksamheterna.


 


SKTFs ordförande Eva Nordmark som också medverkade vid seminariet höll med:


 


–Det behövs kvalitetsjämförelser så att personalen kan veta att de gör ett bra jobb och så att medborgarna kan känna sig trygga.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE