Publicerad 10 april 2013 Uppdaterad 10 april 2013

Mer semester i Ljusdal

Anställda i Ljusdals kommun kan nu byta semesterdagstillägget mot fler semesterdagar.

Det är Vision i Ljusdals kommun som har drivit frågan om att anställda ska få möjlighet att byta semesterdagstillägget mot fler semesterdagar.

Avtalet med arbetsgivaren ger personal under 40 år möjlighet till fem fler semesterdagar, och anställda äldre än så kan nu få sex extra dagar. Men för att utnyttja förmånen får personalen inte spara fler än fem semesterdagar från föregående år.

– Vi ville egentligen inte ha några restriktioner, medan arbetsgivaren tyckte att de anställda inte skulle få ha några ordinarie semesterdagar alls sparade från tidigare år för att byta till sig fler. Så det blev en kompromiss med max fem sparade dagar, säger Visions ordförande i Ljusdal, Märit Laursen.

Ett tjugotal kommuner har tidigare infört möjlighet att byta semesterdagstillägget mot fler semesterdagar. I samtliga fall måste bytet godkännas av närmsta chef.

 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE