Publicerad 28 november 2013 Uppdaterad 28 november 2013

"Måste stå upp för mitt uppdrag"

”När man genomför obekväma besparingar väcker det kritik. Men jag måste stå upp för det förändringsuppdrag jag fått.” Det säger Göteborg Energis vd Lotta Brändström.

Enligt Vision är förtroendet för ledningen, och dig, lågt. Vad tänker du om det?

– Vi har under mina två år som vd genomfört många förändringar, som att vi tagit bort resultatlöner och subventionerade parkeringsplatser. Det är jättetuffa beslut, men nödvändiga. Vi måste bli mer kostnadseffektiva. Det märker alla av, och det är jättetufft.

Många upplever att man inte tar tillvara på medarbetarnas kompetens.

– Där håller jag inte med. Allt vi gör sker utifrån medarbetarnas arbete. Vi gör också en egen medarbetarenkät just nu, vi får se hur svaren blir då.

I fackens enkät slås också fast att företaget blivit mer toppstyrt. Kommentar?

– Jag kan förstå det, det har funnits en filosofi om att låta tusen blommor blomma, vi har många bolag inom Göteborg Energi-koncernen som styrts självständigt. Nu styr vi upp det och centraliserar administrativa funktioner. Vi gör det för att vi måste bli mer kostnadseffektiva. Men det är tufft att kommunicera.

Hur ska du återskapa förtroendet från personalen?

– Jag vill titta på den enkät företaget gör nu. Resultaten presenteras för mig och facken i veckan. Där kommer säkert både goda och mindre goda resultat fram. Innan dess vill jag inte gå in mer på det.  

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE