Publicerad 26 augusti 2010 Uppdaterad 27 augusti 2010

Många kommuner nobbar matavfall

Nära hälften av landets kommuner kan inte ta emot matavfall för omvandling till gas och gödsel. Det gör att det nationella miljömålet inte nås.

En sammanställning från branschorganisationen Avfall Sverige visar att 154 av landets kommuner har system för insamling och återvinning av matavfall. I 22 av kommunerna gällde insamlingen bara restauranger och storkök. Att nästan hälften av landets kommuner inte har någon insamling bidrar till att Sverige inte når det nationella miljömålet för insamling av matavfall.

Förra året samlades 21 procent av matavfallet in. Det nationella målet är att 35 procent ska tas hand. Avfallet används främst för framställning av fordonsgas samt till biogödsel

– Det är en omställning och det måste få ta tid. Den viktigaste tendensen är ändå att det finns kommuner som är på gång och att de som redan har system bygger ut sina, säger Christina Anderzen, rådgivare för biologisk återvinning på Avfall Sverige.

Av de dryga 130 kommuner som i dag inte sorterar matavfall är 63, enligt Avfall Sverige, i olika stadier av planering för att bygga system för att sortera och ta emot matavfall.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE